۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952111
T T
۰ نفر

دفن زباله های اتمی روسها در قطب شمال

۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952111
دفن زباله های اتمی روسها در قطب شمال # لندن - ایرنا 17/06/71 .اجتماعی.علمی. تلکس 221 روسها در فاصله سالهای 1968 تا 1982 متجاوز از سیزده راکتور اتمی و 17 هزار بشکه مواد رادیو اکتیو را در قطب شمال دفن کرده اند.
........................................
،نشریه،آبزرور،سخنگوی،وزارت،محیط،زیست،نروژ،تهدید،سواحل،نروژ،
۰ نفر