۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952077
T T
۰ نفر
نظریه جدید در مورد ارتباط آب دریای خزر با دریاچه آرال # آستارا - ایرنا 17/06/71 .علمی. تلکس 154 کورمان گالیف یکی از دانشمندان مشهور شوروی سابق معتقد است دریاچه آرال و دریای خزر دارای رابطه ویژه ای با هم هستند.
........................................
،ایران،رادیو،باکو،افزایش،،آب،دریای،خزر،کاهش،،آب،دریاچه،آرال،
۰ نفر