۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5951987
T T
۰ نفر

اتهام صدام علیه بوش

۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5951987
اتهام صدام علیه بوش # تهران - ایرنا 17/06/71 .سیاسی. تلکس 30 صدام حسین دیروز دوشنبه جرج بوش را متهم کرد که قصد دارد با دست زدن به اقدامات خصمانه علیه عراق آراء انتخاباتی صهیونیستها را بدست آورد.
........................................
،آ،اف،پ،رئیس،،جمهور،عراق،
۰ نفر