۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5951238
T T
۰ نفر
انتخاب سه روزنامه نگار به نمایندگی پارلمان لبنان # بیروت - ایرنا 10/06/71 .سیاسی. تلکس 97 سه روزنامه نگار لبنانی در انتخابات پارلمانی لبنان به نمایندگی مجلس این کشور برگزیده شدند.
........................................
،باسم،السیع،دبیر،سندیکای،روزنامه نگاران،محسن،دلول،عضو،شورای،غسان،مطر، ،سردبیر،روزنامه،الکفاح،العربی،
۰ نفر