۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5951073
T T
۰ نفر
خط لوله نفت عراق از طریق ترکیه به تعمیرات اساسی نیاز دارد # تهران - ایرنا 9/06/71 .اقتصادی. تلکس 63 هفته نامه میز نوشت خط لوله نفتی عراق که از طریق ترکیه به دریای مدیترانه وصل میشود برای استفاده از ظرفیت کامل به تعمیرات اساسی نیاز دارد.
........................................
،ای،پی،نیکوزیا،
۰ نفر