۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950940
T T
۰ نفر
افزایش بهای نفت خام به بهبود اقتصادی کشورهای عضوشورای ...
# تهران - ایرنا 8/06/71 .سیاسی. تلکس 11 اق افزایش اخیر بهای نفت خام دربازار جهانی به بهبود اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کرده است .
........................................
،نشریه،اوپک،
۰ نفر