۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950714
T T
۰ نفر

فرانسه افسرانش را به عربستان می فرستد

۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950714
فرانسه افسرانش را به عربستان می فرستد # تهران - ایرنا 5/06/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 8 یک هیئت متشکل از شش افسر نیروی هوائی فرانسه به منظور فراهم کردن مقدمات شرکت این کشور درایجاد منطقه ممنوعه در جنوب عراق دیروز راهی عربستان شدند.
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،پایگاه،هوایی،اورانژ،وزارت،دفاع،
۰ نفر