۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950703
T T
۰ نفر

پیشرفت پزشکان درتشخیص عارضه داون پیش ازتولد

۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950703
پیشرفت پزشکان درتشخیص عارضه داون پیش ازتولد # تهران - ایرنا 5/06/71 .علمی. تلکس 66 انجام سه آزمایش خون میتواند احتمال تشخیص عارضه داون درجنین زنان باردار زیر 35 سال را به دو برابر افزایش دهد.
........................................
،ای،پی،دانیل،هانی،نویسنده،علمی،بوستون،آمریکا،منگولیسم،،نیوانگلند، ،ژورنال،زنان،سنین،بالا،عدم،آزمایش،،مایع،امنیوتیک،
۰ نفر