۱ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5950268
T T
۰ نفر
درخواست پطروس غالی از طرفین درگیر در افغانستان برای حل...
# تهران - ایرنا 2/06/71 .سیاسی. تلکس 82 پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل مجددا از تمام طرفهای درگیر درافغانستان خواسته است که از خود خویشتنداری نشان دهند و اختلافات خود رااز طریق گفتگو حل کنند ........................................
،رویتر،گفتگوهای،تلفنی،برهان،الدین،ربانی،رئیس،،جمهور،
۰ نفر