۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949702
T T
۰ نفر

کانادا بخشی ازبدهیهای مصر را میبخشد

۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949702
کانادا بخشی ازبدهیهای مصر را میبخشد # تهران - ایرنا 27/05/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 14 اق کانادا موافقت کرد 60 میلیون دلار کانادا از مطالبات 147 میلیون دلار کانادایی خودازمصر را به این کشور ببخشد.
........................................
،منا،قاهره،سفارت،کانادا،کلوپ،پاریس،،
۰ نفر