۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949701
T T
۰ نفر

روسیه سکه یادبود شکست کمونیسم توزیع می کند

۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949701
روسیه سکه یادبود شکست کمونیسم توزیع می کند # تهران - ایرنا 27/05/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 135 بانک مرکزی روسیه سکه سه روبلی به یادبود پیروزی دمکراسی بر کمونیستهای افراط گرا ضرب و توزیع کرد.
........................................
،ای،پی،مسکو،ایتارتاس،،
۰ نفر