۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949558
T T
۰ نفر

نقش رسانه ها در نظام نوین جهانی

۲۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949558
نقش رسانه ها در نظام نوین جهانی # تهران - ایرنا 26/05/71 .سیاسی. رسالت ص 3 سخنرانی مرتضی سرمدی معاونت ارتباطات وزارت امور خارجه ایران پیرامون نقش رسانه ها در معادلات و توازن قدرت در نظام نوین بین المللی .
........................................
،متن،کامل،سخنرانی،جنک،رسانه،و،توازن،قوا،نقش،،سی،ان،ان،جنک،تحمیلی،عراق، ،علیه،ایران،بحران،قره،باغ،شماره،1906،
۰ نفر