۲۱ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5949063
T T
۰ نفر
طی سه سال گذشته در پروژه های عمرانی 15 میلیارد دلار سرمایه ...
# تهران - ایرنا 21/05/71 .اقتصادی. تلکس 105 در سه سال گذشته 15 میلیارد دلار در بخش های عمرانی سرمایه گذاری شده است که بیشترین سرمایه گذاریها در بخش نفت و تولید انرژی بوده است.
........................................
،ایران،محسن،نوربخش،،وزیر،امور،اقتصادی،و،دارائی،افزایش،،رشد،اقتصادی، ،رضوی،رئیس،،سازمان،امور،استخدامی،کشور،تحول،فرهنگی،
۰ نفر