۱۱ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5948268
T T
۰ نفر
موسسات فرهنگی در بخش شرقی آلمان با خطر اضمحلال روبرو هستند # تهران - ایرنا 14/05/71 .اجتماعی. تلکس 119 موسسات فرهنگی آلمان شرقی که زمانی در حال شکوفائی بود با خطر اضمحلال روبروست.
........................................
،د،پ،آ،برلین،تعطیلی،تاتر،کتابخانه،شکست،مالی،انتشارات،ولک،ان،ولت،
۰ نفر