۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947815
T T
۰ نفر
یک خبرنگار به ضرب گلوله افراد ناشناس درترکیه کشته شد # تهران - ایرنا 10/05/71 .سیاسی. تلکس 179 یک خبرنگار ترک از روزنامه دست چپی اوزگوراگوندم درشهر گاکوس دراستان باتمان واقع درجنوب شرق ترکیه به ضرب گلوله کشته شد .
........................................
،د،پ،آ،دومین،خبرنگار،
۰ نفر