۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947671
T T
۰ نفر
پاسگاههای انتظامی کشور برای انجام فرضه امر به معروف و ...
# مشهد - ایرنا 8/05/71 .اجتماعی. تلکس 168 رحمانی گفت کلیه پرسنل پاسگاههای انتظامی کشوربرای اجرای اوامر فرمانده کل قوا در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بسیج شدند.
........................................
،ایران،خراسان،رئیس،،سازمان،عقیدتی،سیاسی،نیروی،انتظامی،در،مشهد،سمینار،
۰ نفر