۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947640
T T
۰ نفر
مناقشه مصر و سودان در مورد منطقه مرزی حلایب شدت یافت # تهران - ایرنا 8/05/71 .سیاسی. تلکس 64 مصر دیروز حاکمیت خود در منطقه مرزی حلایب واقع در مرز سودان را مورد تاکید قرار داد.
........................................
،آ،اف،پ،وزارت،امور،خاجه،بیانیه،علی،محمد،عثمان،یاسین،معاون،وزارت،امور، ،خارجه،موافقتنامه،سال،1899،
۰ نفر