۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947571
T T
۰ نفر

300 هزار افغانی به تاجیکستان پناهنده شده اند

۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947571
300 هزار افغانی به تاجیکستان پناهنده شده اند # اسلام آباد - ایرنا 7/05/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 118 از زمان سقوط رژیم کمونیستی در افغانستان تاکنون 300 هزار افغانی به تاجیکستان پناهنده شده اند.
........................................
،روسیه،کابل،روزنامه،نیوز،
۰ نفر