۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947485
T T
۰ نفر

اطلاع سیا ازخریدهای نظامی از آمریکا

۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947485
اطلاع سیا ازخریدهای نظامی از آمریکا # نیویورک - ایرنا 6/05/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 49 سازمان سیاوآژانس دفاعی آمریکاماههاقبل ازشروع جنک خلیح فارس ازفعالیتهای یک شرکت درآمریکا که مامور تامین نیازهای صنایع نظامی عراق بوده اطلاع داشته اند.
........................................
،نیویورک،تایمز،گزارش،،ویژه،ماتریکس،،چرچیل،رئیس،،اداره،مجتمع،نظامی، ،تاجی،عراق،،بانک،ایتالیائی،دلاوارو،گوردون،کویر،مدیرعامل،
۰ نفر