۶ مرداد ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5947335
T T
۰ نفر
گسترش روابط ایران و افغانستان در دیدار بروجردی ومقامات...
# تهران - ایرنا 6/05/71 .سیاسی. تلکس 256 بروجردی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه پس از بازگشت ازافغانستان هدف از سفر به اینکشور را علایق مشترک دینی ; تاریخی و زبان مشترک ذکر کرد.
........................................
،ایران،
۰ نفر