۱۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5945563
T T
۰ نفر
کمک تحقیقاتی جامعه اروپا به شرکتهای ایتالیایی # رم - ایرنا 20/04/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 79 با تصویب جامعه اقتصادی اروپا کمکهای مالی بمیزان 7 میلیون دلار برای امور تحقیقاتی دراختیار شرکتهای کوچک ومتوسط ایتالیایی قرار میگیرد.
........................................
،انسا،کمیسیون،اروپا،
۰ نفر