۱۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5945477
T T
۰ نفر
آمریکا خواستار حل فوری اختلافات جزیره قبرس است # آنکارا - ایرنا 19/04/71 .سیاسی. تلکس 120 آمریکا از آنکارا خواست رئوف دنکتاش رهبر جامعه ترک نشین قبرس رابرای حل اختلافات بین دوجامعه ترک نشین ویونانی نشین جزیره قبرس تحت فشارقرارددهد ........................................
،جیمز،بیکر،وزیر،امور،خارجه،پیام،دمیرل،نخست،وزیر،مصاحبه،هلسینکی،
۰ نفر