۱۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944908
T T
۰ نفر
ضرورت توسعه صنعت در استان کرمان مورد تاکید قرار گرفت # کرمان - ایرنا 14/04/71 .اقتصادی. تلکس 40 نعمت زاده وزیر صنایع دیروز در جمع کمیته برنامه ریزی استان کرمان ضرورت توسعه صنعت در این استان را مورد تاکید قرار داد.
........................................
،ایران،مرعشی،استاندار،کرمان،شهرک،صنعتی،سیرجان،
۰ نفر