۱۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944696
T T
۰ نفر

رئیس جدید شورای امنیت انتخاب شد

۱۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944696
رئیس جدید شورای امنیت انتخاب شد # نیویورک - ایرنا 12/04/71 .سیاسی. تلکس 28 نماینده جمهوری کپ ورد درسازمان ملل ریاست شورای امنیت درماه جاری میلادی را بعهده گرفت.
........................................
،خوزه،لوئیس،،حیزس،،ژنرال،دوکویانی،ریاست،کمیته،نظامی،بررسی،درخواست، ،عضویت،گرجستان،
۰ نفر