۱۱ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944689
T T
۰ نفر
نظر سرویسهای امنیتی اسپانیا در مورد مرک بوضیاف # مادرید - ایرنا 12/04/71 .سیاسی. تلکس 76 به اعتقاد سرویس های اطلاعاتی اسپانیا قتل بوضیاف رئیس شورای حکومتی الجزایر بخشی از توطئه نظامی ارتش این کشور است.
........................................
،ال،پائیس،،جبهه،نجات،اسلامی،ژنرال،نزار،
۰ نفر