۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944438
T T
۰ نفر
فرانسه طی 5 سال ارتش خودرا به 8 لشکر کاهش میدهد # تهران - ایرنا 10/04/71 .نظامی. تلکس 23 وزارت دفاع فرانسه تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش فرانسه درسال 1997 متشکل از 8 لشکر بجای 12 لشکر فعلی خواهد بود.
........................................
،آ،اف،پ،پاریس،،طرح،ژنرال،امده،موشال،رئیس،،ستاد،نیروی،زمینی،پیر،ژوکس،، ،وزیر،دفاع،
۰ نفر