۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944380
T T
۰ نفر
بگفته یک مقام اردنی ;آمریکا اردن را برای کمک به سقوط صدام..
# تهران - ایرنا 10/04/71 .سیاسی. تلکس 70 یک مقام بلند پایه اردنی دیروز اظهار داشت آمریکا بمنظور تسریع سقوط صدام حسین از اردن خواست تاتدابیر شدیدتری علیه عراق اتخاذ کند.
........................................
،سازمان،ملل،تحریم،آ،اف،پ،تجاوز،کویت،
۰ نفر