۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944377
T T
۰ نفر
اعلام سه روز عزای عمومی درعراق بمناسبت ترور بوضیاف # تهران - ایرنا 10/04/71 .سیاسی. تلکس 2 دولت عراق بمناسبت ترور محمد بوضیاف رئیس شورای دولتی الجزایر ازدیروز بمدت سه روز عزای عمومی دراین کشور اعلام کرد.
........................................
،رادیو،بغداد،دفتر،ریاست،جمهوری،
۰ نفر