۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944329
T T
۰ نفر

11 پایانه در کشور احداث میشود

۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944329
11 پایانه در کشور احداث میشود # اصفهان - ایرنا 9/04/71 .اقتصادی. تلکس 143 احداث 11 پایانه در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در نظر گرفته شده که عملیات ساختمانی اکثر آنها آغاز شده است.
........................................
،مدیر،عامل،شرکت،پایانه های،کشور،مهندس،،صالحی،اعتبارات،مصوبه،8،میلیارد، ،ریال،آمار،
۰ نفر