۶ تیر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5944219
T T
۰ نفر
گزارش دیدار وزیر تجارت بین المللی ژاپن با معاون وزارت ..
# تهران - ایرنا 8/04/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 1 معاون وزیر تجارت بین المللی ژاپن امروز با معاون آسیاواقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران دیدار ودر زمینه روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.
........................................
،هاتاکی،یاما،علاء الدین،بروجردی،پروژه های،کودشیمیایی،خراسان،وپتروشیمی، ،تبریز،مسائل،منطقه ای،وبین،المللی،خلیج،فارس،،
۰ نفر