۶ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5937352
T T
۰ نفر

شایعه قطع ارسال گاز ایران به آذربایجان تکذیب شد

۶ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5937352
شایعه قطع ارسال گاز ایران به آذربایجان تکذیب شد # آستارا - ایرنا 10/02/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 153 چرخیان رئیس ایستگاه اندازه گیری گاز صادراتی ایران به آذربایجان شایعه گزارش خبرنگار محلی شهر لنکران درمورد قطع صدور گاز ایران به آذربایجان را رد کرد.
........................................
،عدم،پرداخت،بهاء،روزانه،یک،میلیون،متر،مکعب،گاز،طبیعی،
۰ نفر