۶ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5937240
T T
۰ نفر

بحران مالی شرکت هواپیمائی عراق

۶ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5937240
بحران مالی شرکت هواپیمائی عراق # لندن - ایرنا 9/02/71 .اقتصادی. تلکس 15 شرکت هواپیمائی عراق که با مشکل مالی روبرو است برای آغاز دوباره فعالیتها مستلزم یک میلیون دلار هزینه است.
........................................
،هفته،نامه،فلایت،اینترنشنال،اردن،تونس،،ایران،عدم،اجازه،پرواز،
۰ نفر