۶ اردیبهشت ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5936830
T T
۰ نفر
روابط بین الملل به عنوان یک نظامی ارتباطی (قسمت دوم ) # تهران - ایرنا 6/02/71 .سیاسی. اطلاعات ص 12 تحقیقات تحربی اخیر درباره بنیانهای نوسازی به این نتیجه همه پذیر منتهی شده است که ارتباطات کلید توسعه همه جانبه و سریع کشورهای پیش صنعتی است.
........................................
،ارتباطات،پیش،،شرق،توسعه،شماره،19600،
۰ نفر