۱۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934745
T T
۰ نفر

عراق به سه نفر ژاپنی مدال اعطا کرد

۱۶ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934745
عراق به سه نفر ژاپنی مدال اعطا کرد # توکیو - ایرنا 18/01/71 .سیاسی. تلکس 48 صلیب سرخ عراق به سه نفر ژاپنی که در زمان جنک خلیج فارس جمع آوری اعانات به کمک قربانیان جنک شتافتند مدال ستاره برنزی اعطا کرد.
........................................
،مراسم،ویژه،در،مقر،صلیب،سرخ،ژاپن،توکیو،
۰ نفر