۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934340
T T
۰ نفر

شرط عراق برای شکست محاصره اقتصادی کردستان

۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934340
شرط عراق برای شکست محاصره اقتصادی کردستان # تهران - ایرنا 13/01/71 .سیاسی. تلکس 63 رژیم عراق شکست محاصره اقتصادی شکال این کشور را منوطبه خارج شدن نیروهای غربی از این منطقه می داند.
........................................
،رادیو،عراق،بغداد،
۰ نفر