۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934336
T T
۰ نفر

رقابت انتخاباتی میان 18 داوطلب اقلیتهای مذهبی

۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934336
رقابت انتخاباتی میان 18 داوطلب اقلیتهای مذهبی # تهران - ایرنا 13/01/71 .سیاسی. تلکس 90 18 نفر از نامزدهای اقلیتهای دینی برای ورود به چهارمین دوره مجلس شورای ایالمی به رقابت خواهند پرداخت.
........................................
،اقلیتهای،مذهبی،اسامی،نامزدها،
۰ نفر