۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934281
T T
۰ نفر

سپاه صحابه و مجلس ملی پاکستان

۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934281
سپاه صحابه و مجلس ملی پاکستان # اسلام آباد - ایرنا 12/01/71 .سیاسی. ویژه 12 ص 24 سرکرده انجمن وهابی سپاه صحابه گفت که معاون این انجمن بطور مستقل در مجلس ملی پاکستان فعالیت خواهد کرد و حاضر به سازش با دولت اسلام آباد نخواهد شد.
........................................
،ضیاء،الرحمن،فاروقی،مصاحبه،اجرای،شریعت،تاخیر،خط،مشی،آمریکا،افغانستان، ،فلسطین،
۰ نفر