۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934241
T T
۰ نفر

نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی آلبانی

۱۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5934241
نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی آلبانی # تیرانا - ایرنا 11/01/71 .سیاسی. تلکس 17 حزب دمکرات آلبانی با کسب 92 کرسی از 140 کرسی سیزدهمین پارلمان آلبانی پس از قریب به 50 سال حکومت کمونیستها قدرت را دراینکشور دردست گرفت .
........................................
،نتایج،نهایی،
۰ نفر