۱ فروردین ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5933725
T T
۰ نفر
خروج آخرین هواپیماهای آمریکا ازپایگاه نظامی توره خون در...
# مادرید - ایرنا 4/01/71 .نظامی. تلکس 115 خروج آخرین هواپیماهای اف 16 ازپایگاه آمریکایی توره خون داردوث دراسپانیا به 36 سال حضور نظامی آمریکا دراین پایگاه پایان داد.
........................................
،یگان،شکاری،تاکتیکی،،401،سال،1988،امضاء،قرارداد،
۰ نفر