۱۶ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932411
T T
۰ نفر

بیش از 300 سکه قدیمی در گیلان کشف شد

۱۶ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5932411
بیش از 300 سکه قدیمی در گیلان کشف شد # رشت - ایرنا 16/12/72 .فرهنگی. تلکس 120 تعداد زیادی از اشیاء قدیمی زمان هخامنشیان اشکانیان تیموریان و قاجاریه در گیلان کشف و ضبط شد.
........................................
،ایران،گیلان،میراث،فرهنگی،کشف،اشیاء،عتیقه،300،سکه،
۰ نفر