۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5930899
T T
۰ نفر

دو بوسنیائی در آلمان بازداشت شدند

۱ اسفند ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5930899
دو بوسنیائی در آلمان بازداشت شدند # بن - ایرنا 2/12/72 .سیاسی. تلکس 156 دو بوسنیائی به اتهام قاچاق و حمل غیرقانونی اسلحه در آلمان بازداشت شدند.
........................................
،بوسنی،و،هرزگوین،قاچاق،اسلحه،آلمان،
۰ نفر