۲۱ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929946
T T
۰ نفر
طی سالجاری24 میلیاردریال صرف امکانات ایمنی راههای کشورشده است # نوشهر - ایرنا 23/11/72 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 194 مط معاون راهداری و هماهنگی وزارت راه و ترابری گفت 24 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات ملی واستانی درسالجاری صرف تهیه و نصب امکانات ایمنی راههای کشورشده است.
........................................
،ایران،وزارت،راه،و،ترابری،اقتصاد،حسین،هوایی،
۰ نفر