۲۱ بهمن ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5929863
T T
۰ نفر
اعتراض دولت کوبا به سیاستهای آمریکا در مورد صدور ویزا # تهران - ایرنا 22/11/72 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 14 دولت کوبا به سیاست و عملکرد آمریکا درقبال متاضیان دریافت ویزا ورود به آن کشور اعتراض نمود.
........................................
،کوبا،آمریکا،روزنامه،واشنگتن،پست،ویزا،
۰ نفر