۲۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5924049
T T
۰ نفر
پنتاگون: ایران پرقدرت ترین نیروی نظامی در خلیج فارس # تهران - ایرنا 25/09/72 .سیاسی.اقتصادی.نظامی. تلکس 47 ایران طی ده سال گذشته میلیاردها دلاراسلحه خریده واگر حضور آمریکا رادرخلیج فارس نادیده بگیریم ; ایران امروزپرقدرت ترین نیروی نظامی درخلیج فارس است.
........................................
،پنتاگون،وزارت،دفاع،آمریکا،ایران،نیروی،قدرتمند،نظامی،خلیج،فارس،،نفوذ، ،معنوی،مسلمانان،بنیادگرا،نقض،،حقوق،بشر،منافقین،
۰ نفر