۲۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5923597
T T
۰ نفر
شهردار روسیه دورنمای همکاری این کشور وایران راعالی توصیف کرد # مسکو - ایرنا 21/09/72 .سیاسی. تلکس 77 گاوریل پاپف شهردار سابق مسکوو نامزد انتخابات پارلمانی روسیه دورنمای همکاریهای ایران و روسیه را در آینده بسیار خوب و عالی توصیف کرد.
........................................
،ایران،روسیه،روابط،
۰ نفر