۱۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922845
T T
۰ نفر

ملاقات فرستاده بوسنی بارئیس جمهوری تونس

۱۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922845
ملاقات فرستاده بوسنی بارئیس جمهوری تونس # تهران - ایرنا 14/09/72 .سیاسی. تلکس 3 معاون ریاست جمهوری بوسنی دیروزشنبه بازین العابدین بن علی رئیس کشور تونس ملاقات وپیام علیجاه عزت بگوویچ رئیس جمهوری بوسنی راتسلیم وی کرد.
........................................
،بوسنی،وهرزگوین،تونس،،دیدار،آ،اف،پ،
۰ نفر