۱۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922539
T T
۰ نفر

رئیس سازمان دفاعی ژاپن استعفاء کرد

۱۱ آذر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5922539
رئیس سازمان دفاعی ژاپن استعفاء کرد # تهران - ایرنا 11/09/72 .سیاسی. تلکس 174 که ایزوکه ناکانیشی رئیس سازمان دفاعی ژاپن امروز بخاطراظهارات بحثانگیز خودکه درآنهاخواستار تجدید نظر در قانون اساسی ژاپن شده بودازمقام خوداستعفاکرد ........................................
،ژاپن،رئیس،،سازمان،دفاعی،استعفاء،آ،اف،پ،توکیو،
۰ نفر