۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5921317
T T
۰ نفر
اسکان حدود 40هزار آواره آذری در اردوگاههای تحت پوشش هلال احمر # اردبیل - ایرنا 29/08/72 .سیاسی. تلکس 87 رادیو باکو: جمعیت هلال احمر ایران تاکنون حدود 40هزار پناه جوی آذری رادر اردوگاههای ایمیشلی ساعتلی و صابرآباد جمهوری آذربایجان اسکان داده است.
........................................
،هلال،احمر،ایران،جمهوری،آذربایجان،آوارگان،
۰ نفر