۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5921296
T T
۰ نفر

موزامبیک و پروسه صلح

۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5921296
موزامبیک و پروسه صلح # تهران - ایرنا 29/08/72 .سیاسی. ابرار ص 8 روی کارآمدن گورباچف در شوروی و توافق ابرقدرتهابرای خاتمه مناقشات بین المللی باعثشد دولت موزامبیک و گروه چریکی رنامو نبست به سیاستهای خود تجدیدنظرکند ........................................
،موزامبیک،گروه،رنامو،شماره،1463،
۰ نفر