۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5921019
T T
۰ نفر

زلزله گرگان را لرزاند

۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5921019
زلزله گرگان را لرزاند # گرگان - ایرنا 26/08/72 .حوادث. تلکس 60 زلزله ای به بزرگی 4/4 درجه ریشتر امروز چهارشنبه در ساعت 8 و 2 دقیقه گرگان را لرزاند.
........................................
،ایران،گرگان،حوادث،غیرمترقبه،مازندران،زلزله،
۰ نفر